BIM en de wekker van Pardoes…

Auteur: Dominique Goven

De voordelen van BIM zijn legio… Het plannings-en designproces wordt sterker gevisualiseerd, wat het keuze- en besluitvormingsproces ten goede komt. Eén uniform model, waar alle betrokken in het bouwproces gebruik van kunnen maken, wat ook nog eens bouwclashes voorkomt en daardoor de maatschappij geld bespaart. Het werk van de calculator wordt gemakkelijker – misschien wel overbodig – en intussen volgen 4D, 5D, 6D en nog een resem andere dimensies, die op hun beurt planningsmodules, financiele scenario’s en voorzieningen in onderhoud en daaraan verbonden kosten bevatten. You ain’t seen nothing yet!

Big Bim streeft ernaar het volledig geintegreerde bouwprocesmodel te zijn, waarmee we het uitermate complexe bouwproces beter gaan sturen, wat leidt tot tijd-en kwaliteitswinst. Als fabrikant in de bouw kun je niet anders dan hier je wagentje aan te sluiten – ongeacht je nu gelooft of BIM op termijn ook de (enige) winnaar zal zijn -. Mijn collega Koen Bogaert zal dan ook op 30 oktober a.s. in zijn presentatie voor Duurzaam Gebouwd op Locatie iedereen oproepen mee te doen onder het mom van ‘Wakker worden, de BIM-wekker gaat af!’

Ook in de Efteling is de schone slaapster ontwaakt en leerde ik tijdens een zeer interessante zakelijke bijeenkomst, hoe het nieuwe Symbolica, het kasteel van koning Pardulfus en zijn hofnar Pardoes, met al zijn technische snufjes, tot stand is gekomen. Opmerkelijk dat in een tijd van ellenlange bouwprocessen dit hele bouwproject van 35 miljoen Euro er werd doorgejaagd in 3 maanden tijd, en u raadt het al … volledig ontworpen in BIM.

Materialenpaspoort en nieuwe verdienmodellen

En hebben we dit nu allemaal aan een uniek stukje software te danken? …  Natuurlijk niet, nieuwe digitale programma’s of technologieën zijn slechts de accelerator voor een nieuwe manier van denken en werken. Want het moet anders! Sneller, beter, ecologischer… Want ook de ecologische voetafdruk van het gebouw zal een steeds crucialere rol spelen. Het materialenpaspoort in combinatie met nieuwe verdienmodellen, waarbij niet enkel prijs en milieutechnische eigenschappen van producten worden beoordeeld, maar ook wat de combinatie van diverse materialen betekent voor de gezondheid  en het welzijn van de eindgebruiker en hoe deze in hun levensduur voorzien.

Besparen op ontwerp en realisatie is vaak een dure oplossing op lange termijn. De huidige rollen van aannemer, architect, ingenieur, fabrikant, etc. zullen meer in mekaar overvloeien. Sommige partners van vandaag worden morgen misschien wel concurrenten en nieuwe technologie zal in staat zijn de gebouwprestatie op lange termijn te simuleren nog voor er ook maar één steen is gelegd.  Het gebouwontwerp zal  meer zijn dan enkel een optelsom van materialen en specificaties, maar tevens in staat zijn energiehuishouding, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, e.a. te voorspellen.

Als BIM er dan in slaagt om meer te zijn dan enkel een tool die tijd en kosten bij het initiële ontwerp bespaart, zal het een blijver zijn, zoniet zal een andere technologie opstaan, die beter aansluit bij het denken in kwaliteit op lange termijn, levensduur en andere, nieuwe samenwerkingsvormen.

Wellicht zien ze dit bij Autodesk, Graphisoft en consoorten ook zo en blijven ze zich richten op de taak voor de klant, zijnde het bouwproces van de toekomst begeleiden en richten ze zich niet enkel op het product, zijnde de software. Tot we dit weten, kunnen we niet anders dan deze technologie volop te omarmen.

 

[bron: duurzaamgebouwd]